Trang chia sẻ kiến thức về nội thất

Tổng hợp kiến thức về nội thất, kiến thức phong thủy nội thất, bộ sưu tập nội thất đẹp.

Hóa đơn đầu vào chưa thông báo phát hành hóa đơn

Khi nhận hóa đơn đầu vào, mỗi kế toán của doanh nghiệp nên kiểm tra xem hóa đơn đó đã được thông báo phát hành hóa đơn hay chưa, có đúng là của công ty đó không,… Nếu kết quả không có thông tin của hóa đơn và doanh nghiệp thì kế toán cần liên hệ lại với bên bán để tránh xảy ra sai sót, dẫn đến việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chưa đúng quy định. Một số mức xử phạt đối với bên bán và bên mua sử dụng hóa đơn đầu vào chưa thông báo phát hành dưới đây sẽ giúp doanh nghiệp lưu ý hơn trong quá trình sử dụng.

Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 166/2013/TT-BTC là 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc cao hơn so với mức quy định của pháp luật về thuế.

Nếu bên bán sử dụng hóa đơn trước thời hạn sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng (sử dụng trong vòng 05 ngày kể từ ngày gửi thông báo phát hành).

thông báo phát hành hóa đơn

Nếu bên bán chưa thông báo phát hành hóa đơn mà đã tiến hành sử dụng căn cứ theo Khoản 2 Điều 10 Thông tư 10/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính:

Đối với hành vi không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi đưa hóa đơn vào sử dụng, trường hợp tổ chức, cá nhân chứng minh đã gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nhưng cơ quan thuế không nhận được do thấc lạc thì tổ chức, cá nhân không bị xử phạt.

Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có hành vi không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng, nếu các hóa đơn này đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với doanh nghiệp có hành vi không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng, nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế. Bên bán phải cam kết sẽ kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.

Trường hợp người bán có hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c Khoản này và đã chấp hành quyết định xử phạt thì người mua hàng được sử dụng hóa đơn để kê khai theo quy định.

Nếu doanh nghiệp không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng, các hóa đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc không được kê khai, nộp thuế thì xử phạt theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC.

Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định rõ:

– Doanh nghiệp phải lập và gửi thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi sử dụng hóa đơn.

– Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày ký thông báo phát hành.

– Nếu các đơn vị trực thuộc, chi nhánh kê khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Trường hợp các đơn vị trực thuộc, chi nhánh sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức thì tổ chức phải thực hiện thông báo phát hành hóa đơn.

Gợi ý 50 link gian hàng taobao bán robot hút bụi hàng đầu khi đặt hàng taobao

Có nên mua bàn ăn nhập khẩu hay không?

  • Published On : 1 năm ago on 16/09/2020
  • Author By :
  • Last Updated : Tháng Chín 16, 2020 @ 2:38 chiều
  • In The Categories Of : Blog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

';